Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation

Om Maxi

Maxi 77I dag har över 16000 Maxisegelbåtar tillverkats och sålts runt om i världen. Detta gör Maxi till ett av de mest sålda båtmärkena i världen.

Den första modellen som producerades var Maxi 77, båten lanserades under säsongen 1971/72 av Erje Produkter AB i Mariestad. En bra grunddesign och enkla lösningar tillsammans med massproduktion gjorde att båten kunde säljas till relativt låga priser. Första exemplaren höll medvetet en lägre kvalité av kostnadsskäl, dock kom senare modeller av Maxi 77:an att hålla en högre kvalité. Samma förhållande med högre kvalité på senare tillverkade båtar gäller även andra modellserier. Även om kvalitén inte var den absolut bästa i början, har ingen av modellerna drabbats av några allvarligare fel och de flesta modellerna är eftertraktade på begagnatmarknaden. När den sista Maxi 77:an lämnade fabriken 1983 hade smått otroliga 3900 exemplar sålts. Det har tillverkats Maxisegelbåtar från en längd på 7 meter till över 14 meters längd. Båtarna finns i många utföranden: motor-, familje- och tävlingssegelbåtar har framställts. Båtens modellnamn avspeglar längden, till exempel är Maxi 68:an 6,8 meter lång, med senare modeller har man ändrat lite på systemet och börjat använda fot (t.ex. Maxi 38:an som är 11 meter). Seglande är Maxisegelbåtarna lätta att känna igen, nästan alla modeller har en variant på signalmärket "M" som segelmärke och en distinkt design. Idag är Maxi en entypsbåt med egna klassregler och med tusentals seglande och det finns även flera aktiva klassförbund runt om i världen.

Pelle PettersonKonstruktören bakom Maxisuccén är den kände seglaren Pelle Petterson som har designat samtliga Maximodeller. Pelle Petterson är flerfaldig OS-medaljör och värdmästare i kappsegling, och har designat ett par hundra olika båtmodeller.

Maxi har inte enbart tillverkat segelbåtar, flera olika typer av motorbåtar lämnade fabriken, mest känd bland dessa är antagligen Maximen som tillverkades i 500 exemplar under 80-talet.

När luften gick ur segelbåtsbranschen gick Maxi i konkurs ett par gånger och har även bytt ägare ett antal gånger. Vid lanseringen 1972 stod Erje Produkter för tillverkningen och försäljningen, dock således hela verksamheten två år senare till Mölnycke AB i Göteborg. Mölnycke tog fram hela fjorton Maxi modeller. Mölnycke skötte tillverkningen och försäljningen fram till att Stellan Westerdahl 1984 tog över Maxi. Bara ett år senare sålde Westerdahl över Maxi till Erje Produkter. Erje Produkter gick i konkurs 1986, innan konkursen hann Erje introducera två mycket bra båtar: Maxi 909 och Maxi 999. Efter konkursen togs Maxi över av Yachts of Scandinavia som gick i konkurs 1991.

MaximSedan 1991 är det Sveriges största motorbåtstillverkare, Nimbus Boats AB, som driver Maxi Yachts och har under 90-talet tagit fram flera nya modeller. I och med att Nimbus Boats AB tog över Maxi har tillverkningen inriktas mer på större båtar, kvalite och komfort. Vilket också gjort att en nyproducerad Maxi har hamnat i en helt annan prisklass än vad ursprungsmodellerna hade. Maxi finns runt om i världen, det finns seglande Maxibåtar från Kanada till Australien. Trots att sidorna är på svenska får jag e-post från runt om i världen (vilket har gjort att jag håller på att planera för en engelsk version). Idag tillverkas Maxi 1000, Maxi 1100 och Maxi 38+. Vill du veta mer om de modellerna rekommenderar jag ett besök på http://www.maxiyachts.com

Under sommaren 1999 fick Maxi delvis nya ägare. Storebro och Nimbus gick samman och bildade en koncern. Skälet till sammanslagningen beskrevs av parterna som expansionsproblem beroende på brist av duktiga båtbyggare. Det hela grundade sig på att Storebro hade ledig personal pga. vikande försäljning. Personal som de kunde göra tillgänglig till Nimbus. Nimbus höll samtidigt på att expandera och hade svärt att få tillgäng till kvalificerade båtbyggare. Den sammanslagna koncernen Nimbus-Storebro blir en av de största i sin bransch i Europa.