Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation

Kapsejsningsrisk och teoretisk skrovhastighet

Eftersom det kan vara intressant att jämföra olika Maxibåtar med varandra, har jag kompilerat nedanstående diagram.

Tabell

Blå linje: Teoretiska hastigheten (knop)

Gul linje: Nyckeltal kapsejsning (index)

Teoretiska hastigheten

Teoretiska hastigheten i knop beräknas genom formeln: hastigheten = 1.34 * roten ur(längden i vattenlinjen). Ger en skattning om båtens toppfart, och skall inte uppfattas som ett exakt värde.

Jag fick denna intressanta kommentar från Erik Lindskog "Det verkar vara så att mänga moderna segelbåtar har skrov som kan halvplana och därmed segla fortare än deplacementsfarten. Kanske kan man uttrycka det som att det är lått att segla upp till deplacementsfart - efter det blir det besvärligare men med en halvplanande båt inte omöjligt.". Jag är benägen att hålla med. Jag kan nämligen relatera ovanstående till egna erfarenheter, Maxi 68:an kommer ganska lått upp 6.5 knop, givet att vinden tillåter den farten. Efter 6.5 knop avstannar fartåkningen, dock kommer båten upp till en fart på 7.5 knop. Mina ovetenskapliga måtningar skedde med vanligt krysställ.

Nyckeltal för kapsejsning

Nyckeltalet ger ett index på hur känslig båten är för kapsejsning. Beräknat genom formeln: Nyckeltal = Bredd ÷ (Deplacement÷64)^0.333. För mer information om andra båtar och formeln, läs på Eriks Lindskogs sida "Nyckeltal för risk för kapsejsning". För havsgående båtar rekommenderas ett värde under 2.

Data

All data kommer från MaxiSidorna.