Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation

Kapsejsningsrisk och teoretisk skrovhastighet

Eftersom det kan vara intressant att jämföra olika Maxibåtar med varandra, har jag kompilerat nedanstående diagram.

Tabell

Blå linje: Teoretiska hastigheten (knop)

Gul linje: Nyckeltal kapsejsning (index)

Teoretiska hastigheten

Teoretiska hastigheten i knop beräknas genom formeln: hastigheten = 1.34 * roten ur(längden i vattenlinjen). Ger en skattning om båtens toppfart, och skall inte uppfattas som ett exakt värde.

Jag fick denna intressanta kommentar fr�n Erik Lindskog "Det verkar vara s� att m�nga moderna segelb�tar har skrov som kan halvplana och d�rmed segla fortare �n deplacementsfarten. Kanske kan man uttrycka det som att det �r l�tt att segla upp till deplacementsfart - efter det blir det besv�rligare men med en halvplanande b�t inte om�jligt.". Jag �r ben�gen att h�lla med. Jag kan nämligen relatera ovanst�ende till egna erfarenheter, Maxi 68:an kommer ganska l�tt upp 6.5 knop, givet att vinden till�ter den farten. Efter 6.5 knop avstannar fart�kningen, dock kommer b�ten upp till en fart p� 7.5 knop. Mina ovetenskapliga m�tningar skedde med vanligt krysst�ll.

Nyckeltal för kapsejsning

Nyckeltalet ger ett index på hur känslig båten är för kapsejsning. Beräknat genom formeln: Nyckeltal = Bredd ÷ (Deplacement÷64)^0.333. För mer information om andra båtar och formeln, läs på Eriks Lindskogs sida "Nyckeltal för risk för kapsejsning". För havsgående båtar rekommenderas ett värde under 2.

Data

All data kommer från MaxiSidorna.