Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation
 Meny Maxibtarna:  Btarna Om Maxi Teoriskt Underhll Bakgrunder

Ofta frågade frågor

Jag kommer bygga ut denna sida allt eftersom fr�gor kommer in.

Tipssidan kan vara värdefull också.

Generellt om Maxi

Fråga Svar
Finns det ritningar som visar hur man syr bomt�lt / sittbrunnst�lt? Nej, varken jag eller Nimbus har n�gra ritningar tillg�ngliga.
Varf�r tillverkar inte l�ngre Maxi en mindre instegsmodell (som Maxi 68 eller Maxi 800)? Maxi 800 var t�nkt som en instegsmodell, men eftersom det �r dyrt att tillverka segelb�tar i Sverige blev priset f�r h�gt, k�parna uteblev och b�ten blev inte l�nsam.
Detta har gjort att det �r tveksamt om n�gon billig Maxi kommer tillverkas, eftersom det �r sv�rt med l�nsamheten.
Vilka Maxib�tar tillverkas idag? Maxi 1050, Maxi 1100, Maxi 1300
Vem �ger Maxi idag? Viamare. Viamare Group, äger bland annat Nimbus Boats, Maxi Yachts, Storebro, Ryds
Vilken årsmodell har min Maxi? Slå upp den i MaxiSidornas databas över tillverkningår.

Reservdelar / reparationer

Fråga Svar
Var kan jag f� tag p� reservdelar till Maxi?

�r det allm�nna detaljer som lanternor och dyl. �r det b�st att v�nda sig till n�rmaste b�tsportbutik, personligen handlar jag oftast hos Byggplast och B�tprylar, men andra butiker �r s�kert lika bra.

N�r det g�ller mer specifika detaljer som tex. luckor, har Nimbus fortfarande kvar vissa reservdelar. Kontakta Jonas G�thberg p� Nimbus via telefon 031-697715 eller via e-post spare.parts@nimbus.se

Var kan jag f� tag p� reservdelar till Maxim? Nimbus har ett begr�nsat lager med reservdelar till Maximen, det som finns �r roder, stripes, relingslister och kapell. Eventuellt har Peter Svahn p� Tj�rn reservdelar. Enligt den informationen som jag fått har han under m�nga �r s�lt reservdelar parallellt med Nimbus/Maxi. Dock har varken jag eller Nimbus n�gra adressuppgifter.
Hur f�r man tag p� luckor och andra tr�detaljer? Det finns inte kvar n�gra tr�detaljer, om du inte kan snickra sj�lv f�r du anlita en snickare.
Vilken typ av gelcoat skall anv�ndas vid reparation av �ldre Maxisegelb�tar? De flesta b�tarna skall repareras med Jotun 804 eller Jotun 812. Jag �terkommer med n�rmare specifikationer.
Var kan jag f� tag p� dekaler?!

Finns att k�pa hos Nimbus och Systemtext. Kostar fr�n n�gon tusenlapp och upp�t beroende p� modell.

Gamla dekalen tas bort med v�rmepistol. V�rmepistolen anv�nds med stor f�rsiktighet!

Rutorna l�cker! (�ldre b�tar)

Det g�r att reparera!

Man anv�nder butyltejp som i varmt v�der appliceras med hj�lp av v�rmepistol (inte f�r varmt!) och ett hammarskaft (eller dyl.). Med hammarskaftet s�tts tejpen fast med ett j�mt tryck.

Butyltejpen torkar aldrig riktigt s� f�r att undvika kladd p� segel och andra detaljer appliceras ett lager med saltvatten- och solt�ligt silikon runt rutan.

Rutor och butyltejp g�r att anskaffa hos Nimbus.

Rigg (äldre modeller)

Fråga Svar
Mitt f�rsegel ser inte bra ut. Hur mycket jag �n hissar seglet ser det slarvigt ut. (Stagliket �r str�ckt.) Det som har h�nt �r att staglikslinan har krympt, n�got som �r v�ldigt vanligt p� �ldre Maxisegel. Om du inte �r segelmakare �r det bara att l�mna in seglet f�r byte av staglikslinan.

Maxi 68

Fråga Svar
Skall (midskepps) fr�mre och bakre vant korsas? Nej.
Vad är Maxi 70? 1982 byggdes tv� eller en Maxi 70. Den skall enligt uppgift ha en h�gre mast (10m) och en annan k�l. Maxi 70 �r l�tt att k�nna igen d� den har en gul linje ist�llet f�r den vanliga bl�.

Maxi Fenix

Fråga Svar
Vad skall jag göra med hålet längst ner i roderbladet. Det skall vara öppet på vintern (när båten är upptagen på land) så att bladet inte sprängs av vattnet. När båten sjösätts skall hålet sättas igen.
Roderet glappar Detta är ett vanligt problem på Fenix. Antagligen är övre eller undre bussningen utsliten, ev. båda. Dessa finns att få tag på som reservdelar.