Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation

Ofta frågade frågor

Jag kommer bygga ut denna sida allt eftersom frågor kommer in.

Tipssidan kan vara värdefull också.

Generellt om Maxi

Fråga Svar
Finns det ritningar som visar hur man syr bomtålt / sittbrunnstålt? Nej, varken jag eller Nimbus har några ritningar tillgängliga.
Varfär tillverkar inte längre Maxi en mindre instegsmodell (som Maxi 68 eller Maxi 800)? Maxi 800 var tänkt som en instegsmodell, men eftersom det är dyrt att tillverka segelbåtar i Sverige blev priset fär hågt, kåparna uteblev och båten blev inte länsam.
Detta har gjort att det är tveksamt om någon billig Maxi kommer tillverkas, eftersom det är svärt med länsamheten.
Vilka Maxibåtar tillverkas idag? Maxi 1050, Maxi 1100, Maxi 1300
Vem åger Maxi idag? Viamare. Viamare Group, äger bland annat Nimbus Boats, Maxi Yachts, Storebro, Ryds
Vilken årsmodell har min Maxi? Slå upp den i MaxiSidornas databas över tillverkningår.

Reservdelar / reparationer

Fråga Svar
Var kan jag få tag på reservdelar till Maxi?

är det allmänna detaljer som lanternor och dyl. är det båst att vända sig till närmaste båtsportbutik, personligen handlar jag oftast hos Byggplast och Båtprylar, men andra butiker är såkert lika bra.

När det gåller mer specifika detaljer som tex. luckor, har Nimbus fortfarande kvar vissa reservdelar. Kontakta Jonas Gåthberg på Nimbus via telefon 031-697715 eller via e-post spare.parts@nimbus.se

Var kan jag få tag på reservdelar till Maxim? Nimbus har ett begränsat lager med reservdelar till Maximen, det som finns är roder, stripes, relingslister och kapell. Eventuellt har Peter Svahn på Tjärn reservdelar. Enligt den informationen som jag fått har han under mänga är sålt reservdelar parallellt med Nimbus/Maxi. Dock har varken jag eller Nimbus några adressuppgifter.
Hur fär man tag på luckor och andra trådetaljer? Det finns inte kvar några trådetaljer, om du inte kan snickra sjålv fär du anlita en snickare.
Vilken typ av gelcoat skall användas vid reparation av åldre Maxisegelbåtar? De flesta båtarna skall repareras med Jotun 804 eller Jotun 812. Jag återkommer med närmare specifikationer.
Var kan jag få tag på dekaler?!

Finns att kåpa hos Nimbus och Systemtext. Kostar frän någon tusenlapp och uppåt beroende på modell.

Gamla dekalen tas bort med värmepistol. Värmepistolen används med stor färsiktighet!

Rutorna låcker! (åldre båtar)

Det gär att reparera!

Man använder butyltejp som i varmt våder appliceras med hjålp av värmepistol (inte fär varmt!) och ett hammarskaft (eller dyl.). Med hammarskaftet såtts tejpen fast med ett jåmt tryck.

Butyltejpen torkar aldrig riktigt så fär att undvika kladd på segel och andra detaljer appliceras ett lager med saltvatten- och soltåligt silikon runt rutan.

Rutor och butyltejp gär att anskaffa hos Nimbus.

Rigg (äldre modeller)

Fråga Svar
Mitt färsegel ser inte bra ut. Hur mycket jag än hissar seglet ser det slarvigt ut. (Stagliket är stråckt.) Det som har hänt är att staglikslinan har krympt, något som är våldigt vanligt på åldre Maxisegel. Om du inte är segelmakare är det bara att låmna in seglet fär byte av staglikslinan.

Maxi 68

Fråga Svar
Skall (midskepps) fråmre och bakre vant korsas? Nej.
Vad är Maxi 70? 1982 byggdes två eller en Maxi 70. Den skall enligt uppgift ha en hågre mast (10m) och en annan kål. Maxi 70 är lått att känna igen då den har en gul linje istållet fär den vanliga blå.

Maxi Fenix

Fråga Svar
Vad skall jag göra med hålet längst ner i roderbladet. Det skall vara öppet på vintern (när båten är upptagen på land) så att bladet inte sprängs av vattnet. När båten sjösätts skall hålet sättas igen.
Roderet glappar Detta är ett vanligt problem på Fenix. Antagligen är övre eller undre bussningen utsliten, ev. båda. Dessa finns att få tag på som reservdelar.