Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation

Riggning

Rigglös Maxi 77

Lägg masten på två bockar eller lådor, lika höga som vantspridarna är långa. Tvätta bort den smuts som finns på mast och vantspridare. Kontrollera alla detaljer, se till att vanten inte är fransiga eller skadade, kontrollera även vantskruvarna. Rengör dessa vid behov med avfettning och olja in dem med en olja som är anpassad för vantskruvar.

Säkra toppvant, undervant samt inre förstag med hjälp av låsbrickorna som sitter fastskruvade på masten.

Säkring av toppvant

Kontrollera att förstaget är ordentligt fastsatt i mastens framkanten.

Maxi 68
Mastdetalj

Maxi 77
Mastdetalj

Maxi 87, 95
Mastdetalj

Kontrollera också noga infästningen av akterstaget på masttoppens baksida.

Maxi 68
Maxi 68 förstag

Maxi 77
Maxi 77 förstag

Maxi 87, 95
Mastdetalj

Nästa moment blir att montera vantspridarna. Nitarna som låser vantspridarna vid masten sätts i uppifrån. Detta för att bulten fortfarande skall hänga kvar om man skulle tappa låsringen.

Mastdetalj

Maxi 68 har nitar med låsringar.

Låsanordning

Toppvantet fälls in i änden på spridaren och låses. Låsanordningen kan skilja något mellan de olika båttyperna.

Vantspridare

Vantspridaren kan tejpas vid mastinfästningen,

Vantspridare

och vid toppvantsinfästningen så att ej segel och fall fastnar och rivs sönder. Viktigt.

Vantspridare

När båda spridarma är monterade och toppvanten fastsatta i ändarna på vantspridarna, sträcker man ut samtliga vant, stag och fall och kontrollerar att dessa löper fritt. Glöm inte att göra knopar på på tågvirkets haländar.

Mast på bockar

Var noga med att få rätt vinkel på spridarfästema och toppvanten. Den övre vinkeln skall vara lika stor som den undre. Detta för att trycket från vanten skall tas upp på rätt sätt.
Du får automatiskt rätt vinkel om du fixerar spridarnocken 25 mm ovanför spridarbeslaget. Observera att toppvantet då måste vara sträckt.

Mast

 

Vantskruvarna monteras på båten och pinnbultarna öppnas.

Maxi 68, Maxi 77
Vantskruvar
Maxi 84, Maxi 87
Vantskruvar
Maxi 95
Vantskruvar

Nedre och övre pinnbultar säkras med saxpinnar. Se till att högergängen sitter nedåt.

Vantskruvar

Vid riggningen använder man lämpligast en mastkran. En repslinga på ca 1,5 m anbringas under vantspridarna. Håll fast mastfoten hela tiden som masten är i luften. Annars riskerar du att masten tippar framåt och glider ur repslingan.

I mastkranen

Man bör vara tre man när masten reses. En man sköter kranen, en man styr masten vid fotänden och en man fäster vant och stag.

I mastkranen

Lyft masten så att den hänger fritt. För ombord masten och placera den i mastfoten på båten. En man håller fast den där ordentligt.

Masten på däcket

Då masten står på mastfoten och samtidigt hänger i mastkranen, börjar man med att sätta ut inre förstag och undervant. Sedan förtsätter vi med toppvanten och sist för- och akterstaget. Förstaget på 95:an fästes i det översta av de 4 hålen i beslaget i ankarboxen. Nu skall masten trimmas. Det är viktigt att masten står rakt. Ett bra riktmedel för att sätta an en rigg är ögonmått. Du börjar med att spänna för- och akterstag hårt. Därefter spänns toppvanten. Sedan spänner du inre förstaget (gäller ej Maxi 68) så hårt att masten får en lätt båge. Till sist sätter du an undervanten. En tumregel är att du spänner undervanten ungefär hälften så hårt som toppvanten. Lås alla vantskruvar samt tejpa saxpinnarna noga så att ingen eller inget skadas.

Vantskruv

I bakkanten på Maxi 77-masten kommer fallen fram och dessa drages bak till knaparna på bakkant rufftaket. Genuafallet sitter på styrbordsidan. Där finns även en tunnare lina, upphalare för spinnakerbommen. På utsidan av masten sitter ett block för spinnakerfallet.

Fallwinch med knapar

På Maxi 84 och 87 sitter fallwinch och knapar på mastfoten.

Mast

Även på Maxi 95 löper fallen inuti masten och fästs på knappar på mastfoten, där fallwinchen också är placerad.

Mastfot

På bommens framkant sitter en släde

Bomdetalj

som passar i skåran på masten bakkant.

Mastskåran

För att få släden på masten måste man lossa stoppskruven sttax under uttaget i mastskåran.

Mastskåra

När släden sitter i skåran monteras skruven igen.

Bominfästning

På bland annat Maxi 84 ser bominfästningen något annorlunda ut.

Bominfästning

Skåran på Maxi 84 passar både för replikade segel och segel med travare.

Mastskåra

Den andra änden av dubbelblocket fästes i underkanten på bomsläden.

Bominfästning