Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation

Skötsel av skrovet

Plastbåtar är lättskötta men inte underhållsfria. Minst en gång om året bör du tvätta vaxa och polera din båt.

Under vattenlinjen

För att förhindra beväxning i olika former måste du behandla båten med någon bottenfärg. Tänk på att följa de lagar som gäller för bottenfärg, beroende på var båten har sin hemmahamn är det olika regler som gäller. Läs mer om statens syn på giftfärger i det pressmeddelandet som kom från Kemikalieinspektionen 1998-02-27. Följ beskrivningen på burken, tänk dock på att man sällan får ett bra resultat vid låga temperaturer och när botten är fuktig.

Ytskador

Mindre skador i gelcoatskiktet bestå av tex. små gelcoat-bitar som lossnat från glasfiberlaminatet, repor i gelcoaten och spindelliknande sprickbildningar efter slag.
Gemensamt för denna typ av skador är att de alla kan betraktas som helt ofarliga och räknas bara som skönhetsfel.
Reparation av gelcoat-skador behöver inte nödvändigtvis utföras omedelbart. Välj lämpligt tillfälle, tex. då du tar upp båten för vinterförvaring. Plastarbeten skall dock inte göras i kallt väder.

Detta behöver du

Vid lagning av ytskador behöver du lösningsmedel, borrmaskin med cylindriskt slipstift eller smärgelmanschett, slippapper, topcoat, härdare, blandningskärl, spackelspade, polermedel, trassel och pensel.

Slipstift

Med slipstiftet eller slippappret tar du upp en U-formad fog längs rispan/runt hålet. Ta bort flagiga kanter. Slipa därefter med sandpapper 100-200 ett område som är 10-15 cm större än själva skadan.

Tejpen runt skadan är till för att hindra vaxavlagringar och smuts att komma i kontakt med själva skadan. Tejpen läggs runt skadan en bit innanför det slipade området.

Torka bort dammet

Torka bort slipdammet och rengör ytan med ren aceton.

Stryk ut blandingen

Blanda topcoat och härdare (eller gelcoat tillsatt med 2% vaxlösning.) Stryk på denna blandning med pensel över den skadade ytan. Var noga med att trycka ned blandningen ordentligt så luftbubblor pressas ut. Fyll rispan, repan eller hålet och dess omgivning så att fyllningen når 0,5 - 1,5 mm över ytplanet. Följ noga fabrikantens rekommendationer.

Sandpappra

Avsluta reparationer genom slipning med torrt sandpapper med en kornstorlek av ca 200. Slipa ner ytan till samma nivå som det övriga skrovet.
Avlägsna nu tejpen och vattenslipa med våtslippapper 600 eller finare. Efterslipa med någon rubbingpasta. Slutligen polerar du med något silikonfritt polermedel.
Har du nu följt alla instruktioner, och de instruktioner som medföljde reparationssatsen får du en ytfinish väl i klass med det övriga skrovet.

Observera

Laminatskikt med en tjocklek över en 3 mm som påförs i ett arbetsmoment stelnar fortare (följ tillverkarens rekommendationer). Slipningen bör ej påbörjas förrän efter ca ett dygn.

Lämplig temperatur vid % katalysator Gelskiktets härdningstid
Ca 15°C 1,0 % 50 min
Ca 15°C 2,0 % 12 min
Ca 21°C 1,0 % 30 min

Texten är från AB Jotungruppen, texten är modiferad.