Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation

Skötsel av winchar

Det är viktigt att hålla wincharna rena.

Första gången man skall plocka isär en winch ser man för sin inre syn hur små skruvar flyger åt alla håll. Dessbättre är det inte så. Håll bara koll på spärrhakarna och deras små fjädrar är det lungt. Dra för inte isär kullagren! Ett råd är att göra det på landbacken så slipper man tappa något i vattnet.

Enligt instruktionsböckerna bör du plocka isär wincharna minst två gånger per säsong. Men så sker sällan, så nu gäller det att få liv i gamla gnisslande winchar. Torka bort allt gammalt fett i samband med servicen. Använd avfettning. Var noga med att smörja in delarna på nytt med speciellt winchfett eller annat vattenbeständigt fett.

Om du servrar wincharna i samband med vinterupptagningen mår de bättre bra om de är isär under vintern. Men icke kompletta winchar mår definitivt sämre, så jag monterar ihop mina.

Wincharna på Maxi 68 och 77.

En sexkantsnyckel och hållare följde med varje båt. Men de är antagligen borta sedan länge. Standardnycklar går lika bra. Med dom lossar du centrumskruven i topphylsan. På senare modeller behöver du en flat skruvmejsel.

Bild på winsch

Lyft först av själva kåpan. Därefter vänder du kåpan upp och ned i din hand och frigör försiktigt topphylsan. Gör det försiktigt så att inte fjädrar och spärrhakar flyger i sjön.

Bild på winsch

Kläm ihop fjädrarna på spärrhakarna så dom lossnar. Lyft av lagren. Winchen är nu helt isärtagen.

Bild på winsch

Gör rent noggrant. Även inuti kåpan. Saltvatten, fett och aluminiumavlagringar från trumman bildar en tjärliknande massa. Får den massan sitta kvar, kan winchen en dag sluta dra runt, när du ska skota.

Bild på winsch

Vid monteringen är det viktigt att fjädrarna i spärrhakarna sitter rätt. Annars kan inte backspärren fungera. Titta på bilden.

Bild på winsch

Placera ett lager runt spärrhakarna på toppen av winchfoten. Och ett lager i kåpan. Tryck ner topphylsan i kåpan och håll ett par fingrar på den, när du sakta för ner kåpan över foten. Skruva fast centrumskruven.

 

Wincharna på Maxi 87 och 95 (2-växlad winch)

Lossa centrumskruven i topptrumman med sexkantsnyckeln och hållaren. Följer varje båt.
Lyft ur topptrumman och ta bort kåpan. Var försiktig så inte spärrhakar och fjädrar flyger bort. Kläm ihop fjädrarna i spärrhakarna och ta bort dom.

Bild på winsch

Dra av lagren och lossa växellådan med sexkantsnyckel. 4 skruvar.
Lyft av växellådan från winchfoten och ta bort packningen i toppen på växellådan.

Bild på winsch

Nu är winchaxeln och dess kugghjul lösa. Plocka bort dom. Gör sen rent noggrant. Speciellt inne i kåpan, då saltvatten, fett och aluminiumavlagringar från trumman tillsammans bildar en tjärliknande massa. Får den massan sitta kvar, kan winchen sluta dra en dag, när du ska skota.
Vid monteringen är det viktigt att fjädrarna sitter rätt i spärrhakarna. Annars fungerar inte backspärren. Se bilden.

Bild på winsch

Ett tips när du ska sätta topptrumman i kåpan: skjut in den lite snett och skruva ner den. Då kan du hålla spärrhakarna med tumme och långfinger tills du fått ner underkanten på topptrumman i kåpan.

Bild på winsch

Wincharna på Fenix och senare modeller (2-växlad winch)

Börja med att lossa skruven som sitter i topptrumman med en platt skruvmejsel.

Lyft av kåpan.

Ta bort kullagren, gör rent dem och skruva loss winchfoten. Ta bort winchaxel och kugghjul. Gör rent.

Sätt tillbaks allt i omvänd ordning. Fetta. Använd inte för mycket fett.

Gör rent topptrumman och spärrhakarna. Sätt tillbaks dem och sätt på topptrumman. Använd inte våld. Skruva tillbaks toppskruven. Har du använt för mycket fett kommer winchen låta annorlunda (inget klickande ljud) och spärrhakarna kommer klibba till sidorna av trumman.

Rengör och putsa upp utsidan av winchen.