Huvudmeny: I Maxibåtarna I Forum I Länkar I Om MaxiSidorna I Rekreation

Rekreation

Jag hoppas att några Albert Engström historier kan ge någon minuts förströelse.
Bläddra genom sidorna genom att klicka på länken nästa sida i det grå fältet.

  Sida 1 av 3 Nästa sida

Teckning Teckning
Bonden: - Ä detta häringa en loukoumoubijl?
Greven: - Nej, detta är en automobil.
Bonden: - Va gåur han mä?
Greven: - Med brännvin
Bonden:- Ijh du min lijv! Voure ja som harren, såu skoulle ja ta vagnen påu ryggen å gåu mä bränneviner själv.
Provryttare Lorén, tillfällig gäst i en liten by, frågar en gubbe om det finns telefon på trakten.
- Nä, tillefän behövs inte här. Vi ha så möe käringar här, å dä gär möe fortare.
Teckning Teckning

Dalregementet på marsch. Frampå eftermiddagen nalkas Orsa kompani Gustafs by, där krog finns. Vid rasten säger kompanichefen:
- Lova nu, karlar, att inte gå ner till krogen och supa er fulla, så att man för skam av er.
Efter överläggning i leden framträder äldste distinktionskorpralen, gör ett dundrande ställningssteg, talar och säger:
- Kapten, Orsa kompani lovar ingenting bestämt.

Lektor Ljunggren: - Denne här Pettersson är min käraste lärjunge.
Rektor Domberg: - Men han är ju nära nog imbecill.
Lektor Ljunggren: - Ja, men hans far ger mej femti kronor i mänaden för privatlektioner.

  Sida 1 av 3 Nästa sida